BTW verlegging voor werken in onroerende staat: nieuwe vermelding op factuur vanaf 1 januari 2023

Gepubliceerd op 21 december 2022 om 21:57

Wanneer werken in onroerende staat of werkzaamheden aan een gebouw worden verricht tussen 2 belastingplichtigen die periodieke BTW-aangiften indienen, moet de factuur worden opgemaakt met verlegging van heffing van de BTW. Er zal dan m.a.w. geen BTW worden aangerekend op de factuur. Het is dan niet aan de dienstverrichter (die de factuur opmaakt) maar wel aan de afnemer (die de factuur ontvangt) om de BTW af te dragen in zijn periodieke BTW-aangifte. Op de factuur diende de omschrijving "BTW verlegd" worden vermeld.

Was de klant een belastingplichtige die onder de vrijstellingsregeling (omzet < 25.000 EUR) of landbouwregeling viel, mocht die zijn BE BTW-nummer niet meegeven.

Wijziging omschrijving op factuur vanaf 1 januari 2023

De omschrijving zoals op vandaag "BTW verlegd" volstaat niet langer. Vanaf 1 januari 2023 zal de omschrijving worden uitgebreid naar:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.″

De wijziging ontstaat omdat belastingplichtigen die onder de vrijstellingsregeling (omzet < 25.000 EUR) of landbouwregeling vallen, voortaan hun BE BTW-nummer moeten meedelen, maar onmiddellijk aan de aannemer meegeven dat zij geen periodieke BTW-aangiften indienen. Bijgevolg zal de aannemer een factuur moeten opmaken met BTW en niet met BTW verlegd.

Door de nieuwe omschrijving op de factuur te vermelden, is niet de aannemer aansprakelijk maar wel de klant indien onterecht verlegging van de BTW wordt toegepast en niet tijdig reageert.

Ten slotte kan de verlegging van heffing voor werken in onroerende staat vanaf 1 januari 2023 ook worden toegepast indien de klant een buitenlandse afnemer is en geregistreerd voor BTW-doeleinden via een directe registratie. Tot eind 2022 kan dit enkel via een aansprakelijk vertegenwoordiger. 

 

Heeft u vragen hierover? Contacteer ons gerust

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.