Terugkeer van de BTW-rekeninguittreksels

Voor de ondernemers die BTW-plichtig zijn ontvingen zij tot mei 2023 ieder kwartaal een BTW-rekeninguittreksel. Op papier kreeg je dit een laatste keer in mei 2022, vanaf dan kon je dit enkel digitaal raadplegen via MyMinFin. We hebben jullie hiervan op de hoogte gebracht op 30 april 2022 via dit artikel.

Lees meer »

BTW verlegging voor werken in onroerende staat: nieuwe vermelding op factuur vanaf 1 januari 2023

Wanneer werken in onroerende staat of werkzaamheden aan een gebouw worden verricht tussen 2 belastingplichtigen die periodieke BTW-aangiften indienen, moet de factuur worden opgemaakt met verlegging van heffing van de BTW. Er zal dan m.a.w. geen BTW worden aangerekend op de factuur. Het is dan niet aan de dienstverrichter (die de factuur opmaakt) maar wel aan de afnemer (die de factuur ontvangt) om de BTW af te dragen in zijn periodieke BTW-aangifte. Op de factuur diende de omschrijving "BTW verlegd" worden vermeld.

Lees meer »

Verhoogde investeringsaftrek loopt eind dit jaar af

Door de Corona maatregelen van de overheid werd beslist om de investeringsaftrek op te trekken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2022. Deze maatregel zal niet verlengd worden, bijgevolg zullen investeringen vanaf 2023 terugvallen op het basistarief van 8%.

Lees meer »

Kilometervergoeding beroepsmatige verplaatsingen opnieuw verhoogd

Tot voor kort werd ieder jaar op 1 juli het nieuwe bedrag bekendgemaakt voor de kilometervergoeding die geldt als maximumbedrag dat aanvaard wordt als onkostenvergoeding vrij van RSZ  voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met een eigen voertuig. Dit bedrag was van toepassing voor een volledig jaar tot 30 juni het jaar daarop.

Lees meer »