Nuttige links algemeen :

 

E-Box Enterprise (Digitale brievenbus waar elke onderneming officiële documenten van de overheid ontvangt)

E-Services van de FOD Financiën (overzicht van alle elektronische toepassingen van de Federale Overheidsdienst Financiën)

Formulieren van de FOD Financiën 

Inhoudingsplicht (Via deze toepassing kan u als opdrachtgever, aannemer of onderaannemer nagaan of hun aannemers of onderaannemers, indien ze actief zijn in de bouwsector, bewakings-en toezichtdiensten of vleessector,  fiscale schulden hebben. Als dat het geval is, moet u verplicht een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden)

Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid (Via deze toepassing kan u de inhoudingsplicht consulteren bij de Sociale Zekerheid (RSZ))

Aangifte van werken of werfmelding Sociale Zekerheid (Via deze toepassing kan u de aangifteplicht doen voor werken door aannemers in opdracht van een opdrachtgever)

Intervat (Toepassing voor BTW aangifte) 

KBO (Kuispuntbank voor Ondernemingen) 

KMO-Portefeuille (Portaal om als ondernemer subsidies en financiering aan te vragen bij opleidingen en adviesdiensten)

My E-Box (Digitale brievenbus waar elke burger officiële documenten van de overheid ontvangt)

My Minfin (Hier kan u alle documenten terugvinden betreffende uw Fiscaal Dossier) 

My Social Security (Beveiligde toegang tot de onlinediensten van de partnerinstellingen voor Belgische burgers)

UBO register (toepassing van de FOD Financiën om u te registreren als uiteindelijke begunstigde van een vennootschap)

VIES (Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) geldigverklaring BTW-nummer) 

Website van de FOD Financiën

 

 

Partners :