Boekhouding / Accountancy (verwerken documenten met focus op digitalisering, opmaken tussentijdse resultaat, ...)

Fiscaliteit (opmaken fiscale aangiftes zoals BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting, jaarrekening, ...)

Advies (algemeen, boekhoudkundig, fiscaal, optimalisaties, ...)

Opstart onderneming (aanvraag ondernemingsnummer, aansluiting sociaal verzekeringsfonds, ...)

Oprichting vennootschap (Opmaken statuten, financieel plan, ...)

Begeleiding (zowel bij opstart, doorheen uw traject en bij stopzetting)

Voorbereiden en uitvoeren van fiscale controles