Verhoogde investeringsaftrek loopt eind dit jaar af

Gepubliceerd op 15 december 2022 om 09:07

Door de Corona maatregelen van de overheid werd beslist om de investeringsaftrek op te trekken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2022. Deze maatregel zal niet verlengd worden, bijgevolg zullen investeringen vanaf 2023 terugvallen op het basistarief van 8%.

De investeringsaftrek zorgt ervoor dat de belastbare basis van de winst zal dalen. Een voorbeeld:

Je investeert 1.000 EUR excl. BTW, in 2022 zal je eenmalig in het jaar van aankoop 250 EUR extra in aftrek kunnen brengen bovenop de afschrijvingen. Vanaf 2023 is dit slechts 80 EUR.  

Om te kunnen genieten van de investeringsaftrek, zijn er bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen. Een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:

  • het moet gaan om afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa;
  • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht (tweedehands telt dus niet mee);
  • in België uitsluitend worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
  • Personenwagens zijn uitgesloten
  • er mag geen gemengd of privaat gebruik zijn
  • recht van gebruik mag niet zijn afgestaan aan een andere belastingplichtige (bvb verhuur van een gebouw).

Een overzicht van alle voorwaarden kan je hier terugvinden.

 

Ben je van plan om binnenkort nog te investeren? Dan kan het fiscaal interessant zijn om de investering niet uit te stellen en nog in 2022 te maken. Op die manier loop je de verhoogde investeringsaftrek niet mis. Het is belangrijk dat je beschikt over een factuur op datum in 2022. Er moet effectief een overdracht of levering gebeuren in 2022, een voorschotfactuur voor overdracht of levering die pas in 2023 zal plaatsvinden, is niet voldoende.

 

Heeft u vragen hierover? Contacteer ons gerust

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.