Vanaf mei 2023 krijg je niet meer automatisch een BTW rekeninguittreksel

Gepubliceerd op 8 mei 2023 om 18:00

Tot nu toe kreeg je als BTW-plichtige altijd een BTW-rekeninguittreksel na het afsluiten van het kwartaal. 

Vanaf mei 2023 zal dit wijzigen en ontvang je alleen nog een BTW-rekeninguittreksel in MyMinfin als:

  • uw rekening-courant een boete voor laattijdige indiening van een aangifte vermeldt, en/of
  • een btw-aangifte ontbreekt, en/of
  • uw rekening-courant een te betalen saldo heeft.

 

Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • Valt uw dossier onder de bevoegdheid van het Centrum Specifieke Materies? Dan verandert er niets en blijft u uw rekeninguittreksel ontvangen in MyMinfin.
  • Bent u een belastingplichtige met een adres in het buitenland? Als uw rekeninguittreksel online beschikbaar is, ontvangt u het ook per post.

 

Tip: Als belastingplichtige kunt u steeds het huidige saldo van uw rekening-courant raadplegen via MyMinfin. Hiervoor ga je naar "Mijn professionele toepassingen" en vervolgens naar "Btw rekening courant".

 

Bron: financien.belgium.be

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.