Belangrijkste nieuwigheden in de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)

Gepubliceerd op 6 juli 2019 om 11:13

De aangiften personenbelasting dienen binnenkort worden ingediend over aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018). Hieronder kan u een kort overzicht terugvinden van de belangrijkste nieuwigheden:

 

  • vrijstelling voor woon-werkverkeer (code 1255/2255) en niet niet-recurrente resultaatgebonden voordelen (code 1244/2244) worden nu automatisch ingevuld.
  • vanaf dit jaar kan u een vrijstelling krijgen van roerende voorheffing op ontvangen dividenden op de eerste 640,00 EUR. Het bedrag van de roerende voorheffing dient u in te vullen in code 1437/2437 om van de vrijstelling te kunnen genieten. Hiervoor zou u in de meeste gevallen van de bank een attest moeten ontvangen hebben.
  • Zelfstandigen hebben voortaan recht op een nieuwe vorm van aanvullend pensioen : pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of beter bekend onder POZ (naast de bestaande VAPZ en klassieke pensioensparen). De betaalde premie vermeldt u in de daarvoor voorziene nieuwe code 1342/2342. Dankzij de POZ geniet u van een belastingvermindering van 30% op de betaalde premie (als o.a. de 80% voorwaarde is voldaan).

  • Naast de reeds bestaande belastingvermindering voor Pensioensparen (30% belastingvermindering op maximaal betaalde premie 960,00 EUR) kan u sinds aanslagjaar 2019 ervoor kiezen om een hogere premie te storten (max. 1.260,00 EUR), weliswaar geeft deze premie recht op een belastingvermindering van slechts 25%. In beide gevallen dient u de betaalde premie in te vullen onder code 1361/2361. Let goed op bij het overschrijden van de premie bijdragen; zo zal in het geval wanneer u 961,00 EUR premie heeft betaald, slechts genieten van een belastingvermindering van 25% op het volledige bedrag!
  • Vanaf het belastingjaar 2019 wordt de “Tax Shelter” voor startende ondernemingen uitgebreid naar groeiende ondernemingen. Indien voldaan aan alle voorwaarden (soort onderneming en geïnvesteerd bedrag), dient u het bedrag onder code 1334/2334 in te vullen.
  • Sinds dit jaar kan u van een fiscale vermindering genieten voor uitgaven i.v.m. een adoptieprocedure (code 1341). Indien voldaan aan de voorwaarden, geniet u van een belastingvermindering van ​​20% op deze uitgaven, met een maximum van 6.150,00 EUR (geïndexeerd bedrag).
  • Heeft u een effectenrekening gehad van 10.03.2018 tot 31.12.2018, waarvan de gemiddelde waarde van de beleggingen groter dan of gelijk was aan 500.000,00 EUR? Zoja, dan dient u code 1072/2072 aan te duiden. In dit geval wordt de u belast tegen 0,15% van de waarde van de effectenrekening.
  • Nieuw in 2018 waren de diensten geleverd in het kader van deeleconomie of uit occasionele diensten tussen burgers, en vergoedingen voor verenigingswerk. De vrijstelling van deze inkomsten bedraagt voor aanslagjaar 2019 tot 6.130,00 EUR. Boven dit bedrag zal u op alle ontvangen inkomsten een belast worden. Het brutobedrag moet vermeld worden onder code 1460/2460 en het bedrag van de uitgaven onder code 1248/2248. Ondanks dat deze inkomsten zijn vrijgesteld, moeten deze inkomsten worden ingevuld in de aangifte.

 

Wenst u bijkomend advies voor het invullen van uw aangifte personenbelasting? Contacteer dan zeker Accounting On The Road.

Bent u één van deze nieuwigheden vergeten te vermelden in de aangifte? Dan kan u deze éénmalig zelf verbeteren tot 11 juli 2019. Na deze datum dient u contact op te nemen met uw lokaal belastingkantoor. Indien gewenst kan Accounting On The Road u hierbij helpen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.