BTW-aangifte juli en augustus 2019: uitstel voor indiening

Gepubliceerd op 12 juli 2019 om 11:09

Tijdens de zomervakantie 2019 zal de FOD Financiën uitstel geven aan BTW-belastingplichtigen. Het gaat zowel om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van de aangiften, alsook voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

 

Aangifte

U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

  • Maandaangiften juni 2019: ten laatste op 9 augustus 2019 (in plaats van 22 juli 2019)
  • Kwartaalaangiften tweede kwartaal 2019: ten laatste op 9 augustus 2019 (in plaats van 22 juli 2019)
  • Maandaangiften juli 2019: ten laatste op 10 september 2019 (in plaats van 20 augustus 2019)

 

Betalingen

De verschuldigde BTW moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 22 juli 2019 (aangifte van het tweede kwartaal of juni 2019) en ten laatste op 20 augustus 2019 (aangifte van juli 2019). Zoniet worden er nalatigheidsintresten gerekend (0,8 % per maand berekend op basis van het verschuldigde bedrag).

Onder strikte voorwaarden, zullen die nalatigheidsinteresten echter worden geannuleerd als de verschuldigde BTW (vak 71) niet hoger is dan 125.000 EUR. Als u zich in deze situatie bevindt moet u geen stappen ondernemen. de FOD Financiën zorgen dan voor de annulering van de nalatigheidsinteresten. Wij raden u echter aan om toch tijdig te betalen, dus vóór 22 juli 2019. Indien u geen exact beeld heeft over de verschuldigde BTW, betaald u best een geraamd bedrag als voorschot.

 

Meer info kan je terugvinden via onderstaande link:

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.