Vergeet uw BTW-Decembervoorschot niet te betalen vóór 24 December !

Gepubliceerd op 8 december 2019 om 11:25

Bent u BTW-belastingplichtige en dient u kwartaal-of maandaangiften in? Was er een rooster 71 ingevuld in de vorige aangifte?

Dan moet u vóór 24 december 2019 een voorschot betalen op de BTW over uw verrichtingen van het 4de kwartaal 2019 (als u kwartaalaangiften indient) of de maand december 2019 (als u maandaangiften indient).
 

Om het bedrag van dat voorschot te bepalen, heeft u de keuze tussen de twee volgende manieren:

Methode 1: U kiest voor de forfaitaire methode en om hetzelfde bedrag als de verschuldigde BTW over de handelingen van het 3de kwartaal 2019 (kwartaal-aangever) of van de maand november 2019 (maand-aangever).

U betaalt dan nog eens het bedrag zoals vermeld in rooster 71 van de BTW-aangifte van het 3de kwartaal 2019 (kwartaal-aangever) of van de maand november 2019 (maand-aangever).

In dit geval vermeldt u niets in het rooster 91 van uw kwartaalaangifte van het vierde kwartaal 2019 of maandaangifte van de handelingen van december 2019 (in te dienen tegen 20 januari 2020).

 

Methode 2: U kiest voor de effectief verschuldigde BTW voor de handelingen.

  • als u kwartaalaangiften indient: verricht van 1 oktober 2019 tot en met 20 december 2019
  • als u maandaangiften indient: verricht van 1 december 2019 tot en met 20 december 2019

In dit geval moet u het rooster 91 invullen in uw kwartaalaangifte van het vierde kwartaal 2019 of in uw maandaangifte van de handelingen van december 2019, die u ten laatste op 20 januari 2020 moet indienen. Indien de verschuldigde BTW lager is dan de aftrekbare BTW, dient u 0,00 in te vullen in rooster 91.

 

Eventuele tegoeden of voorschotten mogen in mindering worden gebracht van het te betalen saldo. Opgelet: als u uw decembervoorschot niet of te laat betaalt (na 24 december 2019), dan zult u nalatigheidsinteresten moeten betalen.

 

Dit decembervoorschot wordt in mindering gebracht van het te betalen saldo van de aangifte in te dienen tegen 20 januari 2020.

 

Indien u hierover vragen heeft, neem dan zeker contact op.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.