Corona: impact op uw onderneming - UPDATE 14/03/2020

Gepubliceerd op 13 maart 2020 om 20:03

Naar aanleiding van het Corona virus werden strenge maatregelen genomen, die voor bepaalde sectoren ingrijpend zijn. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het hele grondgebied vanaf vrijdag 13 maart 2020 middernacht tot en met 3 april 2020. De evolutie van de situatie wordt dagelijks beoordeeld.

Wat betreft de handelszaken:

 • Discotheken, cafés en de eetzalen van restaurants worden gesloten tijdens de week en in het weekend. Enkel afhaalgerechten of leveringen aan huis zijn nog toegestaan, maar lange wachtrijen moeten worden vermeden;
 • Hotels, vakantiewoningen, campings, vakantiecentra, B&B,… blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. De keukens kunnen wel nog roomservice aanbieden;
 • Afhaalrestaurants, bedrijven die aan huis leveren (Deliveroo, Uber Eats enz.), drive-ins, broodjeszaken, snacks en frietkoten blijven toegelaten. Uitbaters moeten er op letten dat er geen lange wachtrijen ontstaan.
 • Handelszaken die zitplaatsen aanbieden waar gegeten en gedronken kan worden moeten gesloten worden. Dat zijn bijvoorbeeld theehuizen, terrassen en binnenruimtes van frituren en meer algemeen elke plaats waar klanten zich kunnen zetten om te eten;
 • De winkels kunnen tijdens de week open blijven maar moeten sluiten in het weekend. Verkoop op afspraak is eveneens verboden in het weekend!;
 • Kapperszaken en schoonheidssalons moeten sluiten in het weekend. Tijdens de week mogen ze enkel klanten bedienen op afspraak. In tegenstelling tot de eerdere aankondigingen zijn ook diensten op afspraak en/of aan huis tijdens het weekend verboden.;
 • Ambulante handel op lokale markten blijft toegelaten in de week als er voldoende plaats voorzien wordt tussen de standen. In het weekend zijn enkel de kraampjes die voedsel verkopen toegestaan;
 • Voedingszaken (met inbegrip van dierenvoedingszaken), apotheken, parafarmacie en bandagisten blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de geformuleerde aanbevelingen.
 • Bankenloketten zijn geopend tijdens de weekdagen. Tijdens het weekend blijven enkel de automaten en self-banking toegankelijk.
 • Theaters, operagebouwen, filmzalen, culturele centra, bibliotheken, pretparken, binnenspeeltuinen, recreatieve centra en dierenparken zijn gesloten.
 • Sporthallen, fitnesszalen en zwembaden zijn gesloten. In hotels en vakantieparken is de toegang tot dergelijke ruimtes eveneens verboden.
 • De transportsector is niet getroffen door de verbodsmaatregelen. Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik, mits een beperking van het aantal passagiers en verhoogde hygiënemaatregelen.

 

Er is momenteel geen enkel verbod voor alle andere economische activiteiten die niet over de detailhandel gaan. Individuele contacten (one-to-one) kunnen doorgaan. Bijeenkomsten van personen zijn te vermijden (expositieruimtes en dergelijke)

Over het algemeen kan het werk voor ondernemingen voortgezet worden maar in de mate van het mogelijke moet telewerk worden toegestaan en indien nodig worden aangemoedigd.

Steunmaatregelen

Gezien de impact voor bepaalde sectoren, werd door de Ministerraad volgende maatregelen ter ondersteuning van de handelaars en de bedrijven goedgekeurd, namelijk :

 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

 

Extra maatregelen Vlaamse regering

De Vlaamse Regering neemt extra maatregelen voor de Vlaamse bedrijven die in financiële moeilijkheden geraken naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits roept bedrijven op om zoveel mogelijk in te zetten op thuiswerk waar het kan of op flexibele werktijden.

 

Ernstige impact voor Vlaamse bedrijven

Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles. Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits extra maatregelen.

 

Extra maatregelen:

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Hinderpremie mogelijk

Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 

We houden de situatie op de voet en houden u als ondernemer op de hoogte. Samen sterk!

 

Bron: FOD Economie & Vlaio

Laatst bijgewerkt: 14/03/2020

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.