Corona: kan ik mijn bijberoep combineren met tijdelijke werkloosheid?

Gepubliceerd op 25 maart 2020 om 10:05

Door het Corona gebeuren vallen heel wat werknemers terug op het RVA-stelsel van ‘tijdelijke werkloosheid’. Een vraag die hierover vaak gesteld wordt is of de werknemer dit mag combineren met een zelfstandig bijberoep?

Welke voorwaarden gelden er normaal?

De RVA staat inderdaad onder bepaalde voorwaarden toe dat een zelfstandig bijberoep wordt verdergezet tijdens een periode van een tijdelijke werkloosheid. De ondernemer moet wel voldoen aan deze voorwaarden:

  • De zelfstandige oefent het bijberoep al langer dan 3 maanden uit.
  • De zelfstandige geeft dit (verplicht) aan.
  • De zelfstandige mag het bijberoep niet uitoefenen tussen 7 en 18 uur.
  • De netto-inkomsten die hoger liggen dan 14,54 euro gaan af van de werkloosheidsuitkering. Dit gebeurt op basis van het laatst bekende aanslagbiljet. Daardoor kan de werkloosheidsuitkering erg laag liggen, terwijl je als zelfstandige geen recht hebt op een overbruggingsrecht.

Er geldt geen officieel cumulatieverbod voor vennootschapsmandaten, maar we weten uit de praktijk dat de RVA hier wel vaak over struikelt. Wanneer men een mandaat heeft, oordeelt de RVA namelijk dat de zelfstandige activiteit niet als nevenactiviteit kan beschouwd worden, met als gevolg dat er geen recht is op uitkeringen. Dit geldt in de meeste gevallen zelfs voor onbezoldigde mandaten.

Versoepeling voor bijberoepen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid (door Corona)

Deze regels worden nu tijdelijk versoepeld tot 30 juni 2020: wie zijn bijberoep al uitoefende vóór hij op tijdelijke werkloosheid werd gesteld, moet zijn bijberoep niet aangeven bij de RVA. Er is dus tijdelijk geen toelating nodig van de RVA om verder te werken als zelfstandige in bijberoep en de voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop de activiteit uitgeoefend mag worden en het soort activiteit dat mag uitgeoefend worden, zijn niet van toepassing. De inkomsten uit het zelfstandig bijberoep hebben bovendien geen invloed op de werkloosheidsuitkering.

Opgelet: het starten van een bijberoep tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid blijft in principe verboden.

 

Bron: Liantis

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.