Corona: nieuwe versterkte maatregelen - UPDATE 28/03/2020

Gepubliceerd op 28 maart 2020 om 08:46

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 27 maart 2020 besloten om de bestaande maatregelen te verlengen. De maatregelen die van kracht zijn sinds woensdag 18 maart 2020 blijven nu geldig ten minste tot en met 19 april 2020.

De situatie wordt regelmatig geëvalueerd. De maatregelen kunnen eventueel met nog eens twee weken worden verlengd (tot en met 3 mei 2020).

Voor vragen over het Corona virus kan u terecht op de website info-coronavirus.be.

Winkels en handelszaken 

Algemeen principe: alle fysieke handelszaken en winkels blijven gesloten op weekdagen en in het weekend.

Die regel geldt niet voor:

  • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  • apotheken;
  • krantenwinkels;
  • tankstations en leveranciers van brandstoffen en brandhout;
  • winkels met basisvoorzieningen voor pasgeborenen ;
  • andere winkels en activiteiten van sectoren die als essentieel worden beschouwd.

De toegelaten handelszaken moeten uiteraard garanderen dat klanten een veilige afstand (1,5 meter) bewaren.

Handelszaken die hun producten online verkopen mogen hun activiteiten verderzetten, wat de aard er ook van is, op voorwaarde dat ze de maatregelen rond sociale afstand respecteren. Enkel leveringen aan huis, zonder de woning te betreden zijn toegelaten (voorkeur), net als afhalen op officiële afhaalpunten. Het is niet toegelaten om bestellingen op te pikken in een winkel.

Handelszaken die voorheen niet aan online of telefonische verkoop deden, mogen daarmee starten maar moeten bestellingen thuis leveren (afhalen in de winkel is verboden), met uitzondering van vapeshops omdat de onlineverkoop van elektronische sigaretten altijd verboden is.

Bestel online enkel strikt noodzakelijke dingen, zodat u de leverdiensten (van de post e.a.) niet overbelast en hun personeel geen onnodig besmettingsrisico loopt.

Op dit moment zijn er geen maatregelen om het hamsteren tegen te gaan. Woekerprijzen kunt u melden op meldpunt.belgie.be.

Voor meer info over de toegelaten winkels, raadpleeg de FAQ's op de centrale informatiesite info-coronavirus.be en het ministerieel besluit over dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Voedingswinkels 

Alle winkels die uitsluitend voeding verkopen, blijven geopend, ten vroegste vanaf 7.00 uur en ten laatste tot 22.00 uur.

Het College van burgemeester en schepenen kan voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden een afwijking van de openingsuren toelaten aan de vestigingseenheden gevestigd op het grondgebied van de gemeente of de stad. Dat moet gebeuren op aanvraag van de betrokken handelaars en mag slechts voor maximaal 15 dagen per jaar.

 

Als de openbare orde of het algemeen belang dat vereist, kan de burgemeester de nodige politiemaatregelen bevelen, waaronder het openen van bedrijven en winkels.

Kleinhandelaars in voedingswaren, inbegrepen nachtwinkels, moeten op hun wekelijkse rustdag gesloten blijven.

Voedingswinkels die secundair non-foodproducten verkopen blijven open zonder dat ze hun non-foodafdelingen moeten sluiten. Daarom mogen zaken zoals slagerijen, bakkerijen, chocolatiers, ijssalons, traiteurwinkels, wijnzaken en winkels waar alcoholhoudende dranken worden verkocht openblijven, voor zover ze geen degustatie ter plaatse aanbieden.

Gemengde winkels die voedsel als secundair product (minder dan 50 % van de totale oppervlakte van de winkel) aanbieden, zijn gesloten.

De verdeling van voeding via automaten blijft toegestaan.

De toegang tot grootwarenhuizen moet worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen zijn, te beperken. Maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant zijn toegelaten. Er wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke alleen naar de winkel te gaan.

Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cashgeld een risico op besmetting inhoudt, maar omdat elektronische betalingen toelaten de sociale afstandsmaatregelen te respecteren.

Solden en kortingsacties zijn verboden.

Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen onder dezelfde voorwaarden geopend blijven.

Winkels die voeding en dierenvoeding verkopen, mogen ook bloemen en planten aanbieden (als ze de sociale afstandsmaatregelen respecteren). Handelszaken die enkel bloemen en planten verkopen moeten sluiten. Wel kunnen ze online verlopen en aan huis leveren.

Markten

Markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening, bijvoorbeeld in gebieden waar geen commerciële voedselinfrastructuur (zoals supermarkten) is en op voorwaarde dat de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 

Thuislevering door marktkramers kan als ze de sociale afstandsmaatregelen respecteren.

Cafés en restaurants

Cafés, clubs en restaurants moeten sluiten tijdens de week en in het weekend. Dat verbod geldt ook voor de terrassen van die etablissementen. Het terrasmeubilair moet binnen geplaatst worden. Enkel afhaalgerechten of leveringen aan huis zijn nog toegestaan van 7.00 tot 22.00 uur, maar lange wachtrijen moeten worden vermeden.

Afhaalrestaurants, bedrijven die aan huis leveren (Deliveroo, Uber Eats, enz.), drive-ins, broodjeszaken, snacks en frietkoten blijven toegelaten. Uitbaters moeten de hygiënische maatregelen respecteren en erop letten dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

Ambulante verkoop van voeding is verboden. Kiosken en foodtrucks (zoals een mobiele verkoper van gebraden kip) moeten dus sluiten. Ambulante verkoop van drank, ijsjes, wafels, snoep … is niet toegelaten.

Degustatieruimtes die verbonden zijn aan een levensmiddelenzaak moeten worden gesloten. Het gaat bijvoorbeeld om theesalons die aan bepaalde bakkerijen grenzen en, meer in het algemeen, om elke ruimte waar klanten kunnen gaan zitten om te eten.

Hotels en andere accommodaties

Hotels blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. De keukens kunnen wel nog roomservice aanbieden. De vergaderzalen zijn gesloten.

Opgelet! Enkel hotels die die voorwaarden respecteren mogen open blijven. Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisjes, gasthuizen, campings, B&B, vakantieparken, Airbnb ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dat soort woningen mogen er uiteraard blijven wonen. Dat geldt specifiek voor mensen die permanent in een caravan of mobilhome wonen.

Vaste residenten op woonwagenterreinen mogen blijven. Ze mogen zich echter niet verplaatsen naar een ander terrein omdat dat geen essentiële verplaatsing is. Burgemeesters krijgen de raad om het verblijf van die residenten te faciliteren tot het einde van de crisis.

Schoonheidssalons en kapsalons

Schoonheidssalons moeten sluiten en schoonheidsspecialisten mogen geen diensten aan huis leveren, zelfs niet op afspraak. Dat geldt ook voor tattooshops en zonnecentra.

Kappers en kapsalons moeten ook sluiten.

Dringende werken 

Hersteldiensten die de veiligheid, hygiëne en ict-infrastructuur garanderen, mogen alle dringende herstellingen blijven uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor loodgieters, garagisten, bandencentrales, autoruitcentrales, telecomleveranciers … 

Alle andere dagelijkse activiteiten, zoals nieuwe installaties, vallen onder de algemene maatregelen tegen het coronavirus, zoals sociale afstand houden.

Bouw

Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden als de maatregelen rond sociale afstand gerespecteerd worden. Dat geldt ook voor werken binnenshuis in gebouwen die niet-bewoond zijn of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan). Herstellingen binnenshuis in bewoonde gebouwen of gebouwen in gebruik (probleem met een waterleiding, kapotte verwarming …) moeten hoogdringend zijn in het kader van de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Handelaars in bouwmaterialen mogen hun klanten blijven bevoorraden maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van 1 klant per 10 m². Levering aan huis is toegelaten voor particulieren.

Gezondheidsberoepen

Gezondheidsberoepen zoals tandartsen, kinesisten, osteopaten, podologen, dierenartsen enzovoort mogen uitgeoefend worden, maar als de zorg uitgesteld kan worden moet dat ook gebeuren.

Apothekers moeten openblijven. Drogisterijen en parafarmacieën daarentegen moeten sluiten.

Opticiens en gehoorwinkels moeten sluiten en mogen klanten enkel helpen bij noodgevallen als ze de sociale afstandsmaatregelen respecteren. Niet-dringende zorg of verkoop moet worden uitgesteld. Oogmetingen worden uitdrukkelijk afgeraden omwille van het risico op besmetting via het oogvocht.

Diensten en instellingen voor zorg aan ouderen, zieken en kwetsbare personen mogen hun activiteiten verderzetten. Voor meer info over de na te leven regels raadpleeg de FAQ’sAlle details op info-coronavirus.be/nl/

Dierenzorg

Dierenartsen mogen hun activiteiten verderzetten.

Dierenasielen zijn gesloten. Bezoek is niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan enkel op afspraak en als de sociale afstandsmaatregelen gerespecteerd worden. De opvang en de essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen daaraan bijdragen.

Dierenhotels zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een dringende opvang van het dier (bijvoorbeeld: overlijden van een dicht familielid, opname in het ziekenhuis …).

Eigenaars van dieren die niet thuis worden gehouden (bv. paarden) kunnen hen blijven bezoeken, vooral om ze te voederen.

Dierenkapsalons zijn gesloten. Mobiele trimservice en trimservice thuis zijn ook verboden.

Transport

Taxichauffeurs (en andere on-demand transportdiensten) mogen personen vervoeren, maar buiten de chauffeur mag er zich slechts een persoon per keer in de taxi bevinden. Gezinnen en personen die onder een dak leven mogen wel dezelfde taxi delen. Er wordt aangeraden om het voertuig regelmatig te verluchten.

Die regels gelden ook voor carpooling en vrijwillig vervoer van personen met een beperkte mobiliteit of die hulpbehoevend zijn. Probeer, indien mogelijk, altijd een voertuig te delen met dezelfde persoon en alleen voor noodzakelijke ritten.

Deelauto’s, deelsteps en deelfietsen die te huur zijn, zijn toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen: ze mogen verhuurd worden op voorwaarde dat de maatregelen rond hygiëne en sociale afstand gerespecteerd worden. Concreet wil dat zeggen dat maximaal twee personen hetzelfde voertuig mogen delen, met uitzondering van families die onder hetzelfde dak wonen. Ze zijn niet toegelaten voor recreatieve activiteiten.

Go-karts en cuistax (voor een of meerdere personen) worden beschouwd als recreatief materiaal. Die zijn dan ook verboden.

Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand tussen elke persoon kan worden gegarandeerd.

Havens, luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en -planning, vervoer per spoor, passagiersvervoer en logistiek vervoer voor essentiële sectoren en activiteiten mogen hun activiteiten verder uitvoeren.

Organisatie van het werk in de bedrijven

Algemeen principe: als telewerk mogelijk is, is het verplicht.

Bedrijven uit niet-essentiële sectoren kunnen, ongeacht hun grootte, hun activiteiten verderzetten als ze telewerk organiseren voor alle werknemers voor wie dat mogelijk is, zonder uitzondering.

Als dat niet mogelijk is, moeten bedrijven maatregelen nemen om de regels van sociale afstand (minimaal 1,5 m afstand tussen personen) te waarborgen voor de werknemers die niet kunnen telewerken.

Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan die verplichtingen (telewerk en afstand) te voldoen, moeten ze hun deuren sluiten.

Die regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het vervoer dat de werkgever organiseert.

(Essentiële) bedrijven die tot cruciale sectoren behoren en essentiële diensten leveren zoals opgelijst in het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, kunnen blijven werken, ook als de genoemde maatregelen niet toegepast kunnen worden.

Andere sectoren en activiteiten

Voor alle bijzondere gevallen waarvoor een interpretatie nodig is van de regelgeving of de algemene principes die hierboven toegelicht worden, bijvoorbeeld of een bepaalde activiteit mag doorgaan of een bepaalde handelszaak mag openblijven, raadpleeg de FAQ’s op de centrale infowebsite https://info-coronavirus.be.

Die FAQ’s worden regelmatig geüpdatet, naargelang de vragen die het Crisiscentrum en de verschillende administraties krijgen.

Controle van de maatregelen

De lokale en federale politie zien erop toe dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en staan de gezondheidswerkers bij. Zij zijn gemachtigd om te sanctioneren en indien nodig activiteiten stil te leggen.

Het is ook mogelijk dat regionale of lokale autoriteiten strengere of aanvullende preventiemaatregelen nemen, anders dan die van het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Die specifieke maatregelen komen bovenop de maatregelen van het besluit zonder die laatste af te zwakken. Met andere woorden, ze moeten ook worden gerespecteerd.

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw burgerzin, uw solidariteit en het naleven van de regels.

 

Blijf thuis
Bescherm uzelf
Bescherm anderen

 

Bron: FOD Economie

Laatst bijgewerkt 17 maart 2020

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.