Corona - Steunmaatregel: wijziging percentages voorafbetalingen van de belastingen + deadline 1ste voorafbetaling 10/04/2020

Gepubliceerd op 7 april 2020 om 10:12

Steunmaatregel voorafbetalingen

De maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie treffen heel wat bedrijven. Voor vennootschappen en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, heeft de regering beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig.

In de tabel hieronder vindt u de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn, zoals gezegd, hoger in het derde (2,25% i.p.v. 2,00%) en vierde kwartaal (1,75% i.p.v. 1,50%):

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die:

  • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen
  • dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen.

De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.

Deadline 1ste voorafbetaling 10/04/2020

Voor wie toch voldoende liquide middelen heeft en wenst voorafbetalen kan dit doen voor 10/04/2020 om in aanmerking te komen als 1ste voorafbetaling van 2020.

 

Contacteer ons om na te gaan indien het voor u interessant is om een voorafbetaling te doen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.