Corona: tijdelijke BTW verlaging in de HORECA

Gepubliceerd op 7 juni 2020 om 11:02

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad het ontwerp van Koninklijk Besluit met betrekking tot de tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de horecasector definitief goedgekeurd.

Dit houdt in dat vanaf de heropening van de horeca op 8 juni 2020 volgende tarieven van toepassing zullen zijn:

  • De restaurant-en cateringdiensten, momenteel aan 12 % btw, worden vanaf dan belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
  • De niet-alcoholische dranken, ter plaatse geconsumeerd, worden vanaf dan eveneens belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
  • Alcoholische dranken blijven belast aan het volle tarief van 21 %.

 

GKS-gebruikers (GKS = geregistreerd kassasysteem) zullen dan ook hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk moeten aanpassen. Een GKS-kassa heeft standaard volgende btw-codes aan boord:

  • A            21 %
  • B            12 %
  • C            6 %
  • D            0 %.

Aan deze codes dient niets gewijzigd te worden.

De aanpassing wordt bij voorkeur als volgt gedaan.

  • Alle artikelen, momenteel geprogrammeerd met btw-code B, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief.
  • Alle niet-alcoholische dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.

Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.

 

Bron: FOD Financien, FOD Economie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.