Corona: Vlaams beschermingsmechanisme - bijkomende premie van 7,5 %

Gepubliceerd op 10 september 2020 om 21:02

Extra steun voor ondernemingen met omzetverlies in periode 1 augustus tot 30 september 

Het Vlaams beschermingsmechanisme is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die open is maar die ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 augustus tot 30 september 2020, vergeleken met dezelfde periode in 2019.

De onderneming moet dus onder de voorwaarden vallen van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie, maar ondernemingen die geen aanvraag indienden voor corona hinderpremie of een corona compensatiepremie kunnen toch het Vlaamse beschermingsmechanisme aanvragen.

Er is gekozen om geen forfaitair bedrag ter beschikking te stellen maar om een steunbijdrage te voorzien in functie van de omzet. Bovendien wordt de steun geplafonneerd tot maximum 15.000 euro.

De steunbijdrage is als volgt:

  • 7,5 % van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar;
  • 3,75 % (halvering subsidie) voor
    • zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking uitoefent als die 80 % of meer bedraagt van een voltijdse betrekking;
    • bedrijven die nu minder openingsdagen tellen dan in de periode augustus – september in 2019.

De aanvraag voor deze bijkomende steunmaatregelen zal kunnen vanaf oktober. De zelfstandige kan zich hier registreren om melding te krijgen zodra hij zijn aanvraag kan indienen.

Voorschot van 2.000 euro aanvragen

Je kan dit voorschot enkel aanvragen als je je bedrijf verplicht moest sluiten vanaf 29 juli 2020 door de coronamaatregelen. Aanvragen kan via dit webformulier tot uiterlijk 30 september 2020.

Daar bovenop moet je nog steeds online je aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme indienen. Dit kan pas vanaf 1 oktober.

Wanneer uit onderzoek van de aanvraag Vlaams Beschermingsmechanisme blijkt dat het voorschot ten onrechte werd ontvangen zal dit voorschot moeten terugbetaald worden aan VLAIO.

Specifieke regels

Er gelden nog bijkomende regels:

  • ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa);
  • ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zijn uitgesloten (omwille van het feit dat deze ondernemingen nog steeds gebruik kunnen maken van dagpremie van 160 euro per dag)

Meer informatie over de voorwaarden van deze maatregel op VLAIO.be

 

bron: Vlaio.be

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.