Corona: dubbel crisis overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maand januari 2021

Gepubliceerd op 23 januari 2021 om 19:18

De Ministerraad van 15 januari 2021 keurde een voorontwerp van wet goed dat het Overbruggingsrecht opnieuw aanpast ingevolge de aanhoudende crisissituatie.

Dubbel crisis overbruggingsrecht voor januari en februari 2021

Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' zal in januari en februari 2021 kunnen aangevraagd worden voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering als je de activiteit volledig onderbreekt.

Nieuw tijdelijk crisis overbruggingsrecht   

Er wordt in 2021 een nieuw tijdelijk crisis-overbruggingsrecht ingevoerd met 3 pijlers:

  1. In de eerste pijler 'Crisis-overbruggingsrecht pijler 1' kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht als je nog steeds rechtstreeks getroffen wordt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) en of je recht hebt op een volledige of halve uitkering. Deze pijler zou in voege treden in februari 2021, maar dit wordt verschoven naar maart 2021.   
  2. Wie tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een uitkering in het kader van het nieuwe 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' ongeacht de sector waarin je actief bent. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt moet je dan een omzetdaling van minstens 40% aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.
  3. Tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 is het in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen.

Omvang steun

De maandelijkse uitkering verschilt in functie van de gezinslast (zonder gezinslast en met gezinslast). Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet een gezinslast heeft. 

Aanvraagprocedure

Het overbruggingsrecht moet je aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.  Je moet elke maand opnieuw een aanvraag indienen, met vermelding van de noodzakelijke omzetcijfers. Je kan het overbruggingsrecht aanvragen tot uiterlijk 30 september 2021.

Uitbetaling

In geval van toekenning zal de uitkering als volgt worden uitbetaald:

  • voor januari 2021: uitbetaling begin februari 2021

 

Bron: VLAIO

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.