Aangifte voor uw buitenlands onroerend goed? Doe dit voor 31 december 2021!

Gepubliceerd op 19 november 2021 om 20:20

De Administratie Opmetingen & Waarderingen verstuurt begin november herinneringsbrieven naar de belastingplichtigen die nog geen aangifte hebben gedaan van hun in het buitenland gelegen onroerende goederen.

In juni kondigden we aan dat u uw aangifte kunt indienen om het kadastraal inkomen van uw buitenlandse onroerende goederen te bepalen. De Administratie Opmetingen & Waarderingen (voorheen kadaster genoemd) verstuurde daarvoor het desbetreffende formulier naar ongeveer 170.000 betrokken belastingplichtigen. Heeft u uw aangifte nog niet ingediend? Dan ontvangt u vanaf begin november een herinneringsbrief.

Bent u eigenaar van een in het buitenland gelegen onroerend goed verworven vóór 1 januari 2021?

In dat geval hebt u van ons dit aangifteformulier ontvangen dat toelaat het kadastraal inkomen van uw in het buitenland gelegen onroerend goed te bepalen. U kunt uw aangifte indienen:

FOD Financiën - AAPD – Cel Buitenlands KI Gaston Crommenlaan 6 - bus 459 9050 Ledeberg

U heeft nog tot 31 december 2021 de tijd om uw goederen aan te geven. Hebt u dat vandaag nog niet gedaan, dan mag u vanaf 3 november een herinnering verwachten. Geen aangifte indienen, kan leiden tot een administratieve boete van 250 tot 3.000 euro. Wanneer u uw aangifte in de personenbelasting samen met uw partner indient, hebben we u daarom uit voorzorg beiden de herinneringsbrief bezorgd zelfs als slechts één van u een in het buitenland gelegen onroerend goed bezit. In dat geval moet uiteraard alleen u als eigenaar van het onroerend goed een aangifte indienen.

KOCHT U NA 1 JANUARI 2021 EEN ONROEREND GOED AAN DAT IN HET BUITENLAND GELEGEN IS?

Dan moet u dat spontaan melden binnen de 4 maanden na de aankoop. U kunt uw aangifte op dezelfde manieren indienen als voor de goederen verworven voor 1 januari 2021.

EN NA UW AANGIFTE?

Na ontvangst van uw aangifte(n) zal de administratie Opmetingen & Waarderingen voor elk onroerend goed of groep van onroerende goederen een kadastraal inkomen vaststellen en u elk kadastraal inkomen per aangetekend schrijven meedelen. U heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 2 maanden bezwaar in te dienen tegen het betekend kadastraal inkomen, overeenkomstig artikel 499 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. De eerste notificaties worden begin 2022 verstuurd.

Ter herinnering: Het nieuw kadastraal inkomen van uw onroerend goed gelegen in het buitenland zal vanaf de aangifte in de personenbelasting die u in 2022 moet indienen (voor uw inkomsten van 2021) gebruikt worden om uw onroerende inkomsten vast te stellen. Voor uw aangifte in de personenbelasting van dit jaar (voor uw inkomsten van 2020) verandert er dus niets.

NOOD AAN BIJKOMENDE INFORMATIE?

Raadpleeg de FAQ over de bepaling van het KI en de FAQ over het onroerend inkomen.

 

bron: ITAA

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.