Aangifteplicht voor werken in onroerende staat

Gepubliceerd op 5 november 2022 om 07:40

Een aannemer die werken in onroerende staat verricht, is in bepaalde gevallen verplicht een aangifte voor werken of werfmelding te doen. Naast werken in onroerende staat is dit ook verplicht voor:

  • de levering van stortklaar beton;
  • bewakings- en/of toezichtsdiensten;
  • bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector

Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) alvorens de werken aan te vatten. Voor werken in onroerende staat en levering van stortklaar beton, moet dit naast de RSZ, ook worden gemeld bij Constructiv en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een gedetailleerde lijst van de werken vindt u hier.

De verplichting om de werken te melden is niet van toepassing op de aannemers die geen beroep doen op een onderaannemer en waarvoor het totale bedrag (exclusief BTW) lager is dan 30.000,00 EUR. Deze verplichting is ook niet van toepassing op de aannemers die een beroep doen op één en slechts één onderaannemer, voor werken waarvan het bedrag (exclusief BTW) lager ligt dan 5.000,00 EUR. 

Zo is er toch een aangifteplicht indien u op 2 onderaannemers beroep doet, zelfs als de werken lager liggen dan 5.000,00 EUR.

Sancties

De aannemer die de verplichting om werken aan te geven niet naleeft, is aan de RSZ een som verschuldigd die gelijk is aan 5% van het totale bedrag van de werken, exclusief BTW, die niet gemeld werden.

 

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Sociale Zekerheid.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.