Federale steun voor ondernemers (crisis)

Gepubliceerd op 3 oktober 2022 om 08:20

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen in bepaalde crisisperiodes voorziet de federale overheid een aantal ondersteuningsmaatregelen.

 

De federale overheid voorziet in het kader van de energiecrisis een steunpakket voor bedrijven en gezinnen. Hierbij een overzicht voor de bedrijven:

Sociale steunmaatregelen:
1. Bedrijven die in de problemen komen omwille van de hoge energiekosten zullen beroep kunnen doen op een uitstel van betaling van sociale bijdragen (zie Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen)
2. Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen energie-intensieve bedrijven gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven, dat soepeler is dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (Zie RVA persbericht Tijdelijke werkloosheid energie).
3. Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen omwille van hun energiefactuur
4. Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen
5. Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen
Fiscale en financiële steunmaatregelen:
1. Uitstel van betaling van belastingen
2. Afbetalingsplannen voor fiscale schulden
3. Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek
4. Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen
5. Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund om de solvabiliteit van de ondernemingen te beschermen
6. Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het Europees minimum voor de maanden november en december 
Overige maatregelen:
1. Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier
2. Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s
3. De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen in geval van een risico op onderbreking.

 

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen die kampen met bepaalde moeilijkheden kunnen soms een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht. 

  • Het 'Klassieke overbruggingsrecht' kan je bekomen in verschillende situaties: collectieve schuldenregeling, economische moeilijkheden en gedwongen onderbreking (brand, natuurramp,...).
  • Het tijdelijke overbruggingsrecht als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne kan worden toegepast voor de maanden maart, mei en juni 2022. Je kan dit nog aanvragen voor deze maanden tot eind 2022.
  • Het 'Overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind' kon worden toegepast tot eind juni 2022. Je kan dit voor de maanden januari, februari en maart 2022 nog aanvragen tot 30 september 2022. Voor de maanden april, mei en juni 2022 kan dit nog tot 31 december 2022.
  • Zelfstandigen die beslissen om hun activiteit te onderbreken of stop te zetten als gevolg van de energiecrisis zullen kunnen rekenen op een 'Tijdelijk overbruggingsrecht energie'. Deze maatregel is nog niet operationeel en kan bijgevolg nog niet aangevraagd worden. We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.  

Meer informatie in de maatregel in de Subsidiedatabank: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Fiscale steun

Informatie over de fiscale steunmaatregelen die nog in voege zijn via de coronacrisis kan je raadplegen via de maatregel Fiscale steun tijdens crisissituaties.

Ook de aangekondigde steun ingevolge de energiecrisis zal je daar kunnen terugvinden.

Sociale (werkgevers)bijdragen

Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Ondervond je als werkgever door de coronacrisis moeilijkheden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, dan kon je bij de RSZ ook minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022. Dit is afgelopen. Je kan wel nog steeds een aanvraag indienen via het klassiek minnelijk afbetalingsplan.

Voor de energiecrisis worden er opnieuw bijzondere minnelijke afbetalingsplannen mogelijk gemaakt voor voor het derde en vierde kwartaal 2022 en het eerste kwartaal 2023. 

Meer informatie over deze afbetalingsplannen kan je raadplegen in de maatregel Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep en kamp je met betalingsmoeilijkheden, dan kan je in bepaalde situaties een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen. Dit kan als je tijdelijke financiële of economische moeilijkheden hebt of als je actief bent in een sector in crisis. Meer informatie kan je raadplegen op de website van de RSVZ:

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid ingevolge de energiecrisis

Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen energie-intensieve bedrijven gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven, dat soepeler is dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Vooraleer gebruik kan gemaakt worden van dit bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie, moet de werkgever een formulier C106A-ENERGIE indienen bij de RVA, waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf.

Meer informatie in het infoblad E5 ‘Bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven’.

Zie RVA persbericht Tijdelijke werkloosheid energie.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 2020-2022

Wie door de coronacrisis zijn werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk niet kon tewerkstellen, kon zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2022. Deze maatregel was tevens geldig voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Een aantal versoepelingen die gedurende de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht werden ingevoerd blijven (tijdelijk) van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar het nieuwsbericht van de RVA  Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne

 

Ondervindt u moeilijkheden door de hoge inflatie en energieprijzen? Contacteer ons en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn voor uw onderneming. 

 

Bron: Vlaio

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.