Terugkeer van de BTW-rekeninguittreksels

Gepubliceerd op 15 december 2023 om 20:26

Wat vooraf ging

Voor de ondernemers die BTW-plichtig zijn ontvingen zij tot mei 2023 ieder kwartaal een BTW-rekeninguittreksel. Op papier kreeg je dit een laatste keer in mei 2022, vanaf dan kon je dit enkel digitaal raadplegen via MyMinFin. We hebben jullie hiervan op de hoogte gebracht op 30 april 2022 via dit artikel.

Na mei 2023 kreeg je niet automatisch een BTW-rekeninguittreksel meer, ongeacht het saldo (terug te vorderen saldo, over te dragen tegoed, te betalen schuld of saldo € 0,00). Je kreeg vanaf dan enkel nog een BTW-rekeninguittreksel indien je een te betalen saldo had, een boete voor laattijdige indiening had gekregen of een aangifte niet had ingediend. Meer info hierover kan je terugvinden via dit artikel.

Terugkeer van de BTW-rekeninguittreksels

Veel ondernemers en accountants waren ontevreden dat er niet altijd BTW-rekeninguittreksels nog werden opgemaakt. De Fiscus heeft geluisterd en ondertussen laten weten dat zij de uittreksels vanaf de BTW-aangifte van het 1ste kwartaal 2024 terug zullen opmaken. Het is enkel nog wachten op een officiële bevestiging van de FOD Financiën.

Tenslotte geven we je graag mee dat je de actuele stand van uw BTW-rekening-courant steeds kunt raadplegen via MyMinfin.

 

Bron: ITAA

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.