Vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandige papa’s

Gepubliceerd op 9 mei 2019 om 16:22

Vanaf 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden recht op vaderschaps- of geboorteverlof. Vaders of meeouders kunnen dan hun zelfstandige activiteit gedurende 10 dagen onderbreken en een geboorte-uitkering ontvangen. De regeling geldt voor kinderen die worden geboren vanaf 1 mei. Om van deze regeling te kunnen genieten, dienen de sociale bijdragen voor die refertekwartalen zijn betaald.

 

Hieronder een samenvatting van de voorwaarden:

 

  • U hebt een zelfstandige activiteit:
    Deze regeling geldt voor alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten. Onder bepaalde bijkomende voorwaarden, komen ook zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereikt hebben hiervoor in aanmerking.

 

  • U bent vader of meeouder van het kind
    De wettelijke afstamming moet vaststaan. Krijgen gehuwde partners een kind, dan is dit automatisch het geval. Ongehuwde partners moeten het kind erkennen.

    Staat de afstamming niet vast, dan moet de vader of meeouder inwonen bij een persoon met wie de afstamming wél vast staat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.

    Feitelijk samenwonende koppels bij wie de afstamming niet vaststaat, moeten op het moment van de geboorte minstens drie jaar samenwonen om recht te hebben op vaderschapsverlof of geboorteverlof.

 

Waarop hebben zelfstandige vaders en meeouders recht?

 

U heeft recht op maximaal 10 dagen vaderschaps- of geboorteverlof. De uitkering die hieraan gekoppeld is, bedraagt 80,82 EUR per dag, in totaal bedraagt de uitkering dus maximaal 808,20 EUR.

 

Het vaderschaps- of geboorteverlof is flexibel op te nemen. De 10 dagen kunnen in één keer aansluitend opgenomen worden na de geboorte, maar u kan evengoed ervoor kiezen om dit in halve dagen of afwisselend halve/volle dag, per week een (halve) dag, … op te nemen. Er zijn dus heel wat mogelijkheden om dit op te nemen. U dient dit wel binnen de vier maanden op te nemen na de geboorte.

 

Ook nog een mogelijkheid is, voor diegene die geen 10 dagen willen opnemen, om 8 dagen verlof op te nemen aangevuld met 15 gratis dienstencheques.

 

Hoe geboorteverlof aanvragen als zelfstandige?

De aanvraag doet u ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij u, als vader of meeouder, bent aangesloten. Bvb. Als het kind wordt geboren op 01/05 dan dient u het laatste op 30/09 de aanvraag hebben ingediend.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.