Voordeel Alle Aard bedrijfswagen: stijging vanaf 2022

Gepubliceerd op 20 december 2021 om 09:46

Werknemers en bedrijfsleiders die over een bedrijfswagen beschikken en die ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, worden op dat voordeel belast. Om dit ‘voordeel van alle aard’ (VAA) te berekenen wordt rekening gehouden met de cataloguswaarde van het voertuig, de leeftijd en de CO2-coefficient.

In die coëfficiënt speelt de referentie CO2-uitstoot een belangrijke rol. De waarde wordt elk jaar herzien en herbekeken in functie van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Daalt de referentie-uitstoot, dan stijgt het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen en houden werknemers netto iets minder over. Door de vergroening van het wagenpark en dus lagere CO2-uitstoot, betekent dit een stijging van het Voordeel Alle Aard.

CO2-referentie-uitstoot

Voor het inkomstenjaar 2022 bedraagt de basis-CO2-coëfficiënt 5,5% voor een referentie-uitstoot van:

  • 75 gr/km voor dieselvoertuigen (in plaats van 84 gr/km voor inkomstenjaar 2021);
  • 91 gr/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotor (in plaats van 102 gr/km voor inkomstenjaar 2021).

 

Ligt de CO2-uitstoot:

  • hoger dan de referentie-uitstoot, dan verhoogt de coëfficiënt met 0,1% per gram CO2 boven de referentie-uitstoot (tot een maximum van 18%);
  • lager dan de referentie-uitstoot, dan verlaagt de coëfficiënt met 0,1% per gram CO2 onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%).

Voorbeeld

Audi A4 Avant diesel: Cataloguswaarde 35.410 EUR, 1e jaar van inschrijving, CO2-uitstoot 104 gr/km. Het VAA voor de maand januari 2022 zal 216,53 EUR bedragen, in 2021 was dit 193,33 EUR . 

Audi A4 Avant benzine: Cataloguswaarde 32.525 EUR; 1e jaar van inschrijving, CO2-uitstoot 128 gr/km. Het VAA voor de maand januari 2022 zal 217,83 EUR bedragen, in 2021 was dit 191,79 EUR.

Begrenzing 

De voorbije 2 jaar werd het voordeel voor bedrijfswagens goedkoper, doordat de CO2 uitstoot steeg, een gevolg door de toename van de verkoop van SUV's en benzinewagens. Dit was niet de bedoeling van de wetgever.

Vanaf 2021 geldt een begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot. De referentiewaarden van het betrokken jaar zullen deze van het voorgaande jaar niet mogen overstijgen. Men zal de nieuw berekende waarden in de berekeningsformule enkel maar toepassen wanneer ze lager liggen dan de referentiewaarden van het voorgaande kalenderjaar. Liggen de nieuwe referentiewaarden hoger, dan hanteert men de referentiewaarden van het voorgaande kalenderjaar. Voor 2022 zijn de referentiewaarden lager dan deze van 2021. Men zal dus deze lagere waarden van 2022 toepassen in de berekeningsformule.

Deze lagere waarden gelden dan meteen ook als maximumnorm voor 2023.
 

Bron: SD Worx, Monkey

    Reactie plaatsen

    Reacties

    Er zijn geen reacties geplaatst.