BTW 6% attest: niet meer nodig vanaf 1 januari 2022

Gepubliceerd op 17 januari 2022 om 21:06

Afschaffing 6% attest vanaf 1 januari 2022

Een aannemer die werken uitvoert aan een woning kan onder bepaalde voorwaarden factureren aan 6% BTW. Die voorwaarden zijn:

  1. de woning moet hoofdzakelijk voor privébewoning dienen
  2. de woning moet ouder zijn dan 10 jaar

Daarnaast dient de aannemer na iedere voltooiing van de werken een verklaring laten invullen en ondertekenen door de eigenaar van de woning. Deze verklaring ofwel BTW 6% attest moet de aannemer bij de factuur bewaren en als bewijs kunnen voorlegging bij een BTW-controle. 

Vanaf 1 januari 2022 is dit attest niet langer nodig. De afschaffing moet zorgen voor administratieve vereenvoudiging.

Vermelding op factuur

In de plaats komt een verklaring op de factuur als volgt: 

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Deze verklaring moet je vanaf 1 januari 2022 toepassen bij de opmaak van jouw facturen. De klant heeft vervolgens een termijn van één maand om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te betwisten. Deze nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid voor de correct toepassing van het verlaagd tarief dus volledig bij de afnemer (klant).

Overgangsperiode

Er komt een overgangsperiode tot 30 juni 2022 waarbij het 6% attest nog kan worden gebruikt ter vervanging van de verklaring op de factuur. Vanaf 1 juli 2022 moet de verklaring op de factuur worden vermeld en is het afzonderlijk attest niet meer geldig.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.