Corona: kan ik overbruggingsrecht aanvragen? - UPDATE 19/03/2020

Gepubliceerd op 19 maart 2020 om 22:52

Wie komt in aanmerking

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. Dus ook zelfstandigen die pas na 1 januari 2019 gestart zijn of die vroeger zelfstandige in bijberoep waren, of zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht NIET aanvragen. 

Algemene versoepeling

De zelfstandige die zijn activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen (maar minder dan een volledige maand) gedwongen moet onderbreken wegens overmacht (derde pijler) zal voortaan toch aanspraak kunnen maken op een financiële uitkering die varieert tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering.

Dit geldt dus voor o.m. de ondernemingen die de deuren sluiten omdat er te weinig klanten zijn of uit voorzorg.

Voor zelfstandigen die getroffen zijn door de opgelegde federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus, gelden onderstaande (nog soepelere) maatregelen.

 • De zelfstandige moet zijn onderneming verplicht sluiten (bijvoorbeeld horeca):
  • Deze zelfstandigen hebben automatisch recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. 
  • Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dus ook handelszaken die enkel in het weekend moeten sluiten kunnen de volledige financiële uitkering genieten. Hetzelfde geldt voor het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. 
  • Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.
  • Specifiek voor zorgberoepen is intussen bevestigd dat zij die hun activiteit voor minstens 7 dagen onderbreken maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen, ook in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.
  • Bedrijven die rechtstreeks door de overheid worden verplicht om gedeeltelijk of volledig te sluiten, komen sowieso in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ook als zij nog gedeeltelijk voortwerken. Denk bijvoorbeeld aan: enkel afhaalmaaltijden, kapperszaken die tijdens de week verder werken, een garagist die zijn toonzaal sluit maar nog spoedherstellingen doet, een kledingzaak die online nog verkoopt, een bakkerij die haar tearoom moet sluiten, … .
   Kortom: elke zelfstandige bij wie er sprake is van een verplichte - al dan niet gedeeltelijke - sluiting, heeft recht op het overbruggingsrecht, zelfs wanneer hij nog andere activiteiten uitoefent.

NIEUW: Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Zij mogen dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen.

In het persbericht van Minister Ducarme stond ook dit vermeld:

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat morgen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer onderzocht zal worden, voorziet met name dat de toekenning van een vervangingsinkomen automatisch gebeurt voor alle zelfstandigen van wie de activiteit beperkt wordt door de maatregelen van de Veiligheidsraad, en dit dus met inbegrip van de kappers. 

 • Daarnaast gelden ook volgende versoepelingen:

  • De zelfstandige moet niet minstens 4 kwartalen in hoofdberoep zijn aangesloten. Starters komen dus in aanmerking.
  • De zelfstandige moet niet minstens 4 kwartaalbijdragen over de afgelopen 4 jaar effectief betaald hebben.
  • Het corona-overbruggingsrecht telt niet mee in de maximumduur van het algemene overbruggingsrecht en kan er dus ook bovenop worden toegekend.
  • Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist. Een verklaring op eer van de zelfstandige volstaat.
  • Een attest van de RVA is niet nodig.

Zaakvoerders en bestuurders

Ook zaakvoerders en bestuurders van hun vennootschap kunnen overbruggingsrecht aanvragen. Meer zelfs, zij mogen nog een bezoldiging ontvangen tijdens de periode van overbruggingsrecht.

Belangrijk is alleen dat er gedurende minstens 7 dagen géén activiteiten meer worden uitgeoefend. Uitzondering hierop zijn Kleine taken zoals beantwoorden van telefoons of e-mails.

Omvang steun

Je werkt in de horeca of een andere sector met volledige of gedeeltelijke sluiting: je hebt voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast).

Je onderbreekt uit eigen beweging minstens zeven dagen je activiteiten: je hebt waarschijnlijk recht op een uitkering aangepast aan het aantal dagen onderbreking: 

Dagen onderbreking   zonder gezinslast    met gezinslast

   7 tot 13                      € 322,92                    € 403,53 

   14 tot 20                   € 645,84                    € 807,05

   21 tot 27                   € 968,77                    € 1.210,58

   28 en meer               € 1291,69                  € 1.614,10

Deze informatie is onder voorbehoud. Voor de laatste updates volg de informatie op de website of sociale media. 

Aanvraagprocedure

Dit kan zowel door jouzelf als door jou boekhouder worden aangevraagd. Afhankelijk van het sociaal verzekeringsfonds dien je een mail te sturen of een specifiek ingevuld en ondertekend formulier te bezorgen.

Uiteraard kan je op onze hulp rekenen om deze aanvraag in te dienen. We doen onze uiterste best om hiervoor iedereen persoonlijk te contacteren die hier recht op heeft. Aarzel niet om ons in tussentijd te contacteren voor vragen m.b.t. het Corona gebeuren!

 

Bron: vlaio.be, Liantis

Laatst bijgewerkt: 21/03/2020

Reactie plaatsen

Reacties

Derpoorter sven
4 jaar geleden

Geachte,
Hoe zit dat voor zelfstandigen in de bouw? In mijn geval eenmanszaak?
Waar kan ik allemaal aanspraak op doen?
Er zijn blijkbaar verschillende mogelijkheden maar geen duidelijkheid.
Alvast bedankt.