Elektronische betaalmethode verplicht vanaf 1 juli 2022

Gepubliceerd op 25 juni 2022 om 11:07

Vanaf 1 juli 2022 ben je als ondernemer verplicht om je klanten de mogelijkheid te geven om naast cash, ook elektronisch te betalen.

Elektronisch betalen in de lift

Belgen betalen steeds vaker met hun bankkaart of mobiele telefoon. Sinds de start van de coronacrisis raakte elektronisch betalen nog meer ingeburgerd in onze maatschappij. Op veel plaatsen kan je echter vandaag nog steeds enkel met cash betalen.

De overheid wil elektronisch betalen verder stimuleren. Vanaf 1 juli 2022 geldt daarom een nieuwe wet die bepaalt dat ondernemingen verplicht zijn om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen van de consument.

Wie is verplicht om een elektronische betaalmethode te voorzien?

Iedere onderneming, ongeacht de grootte, moet deze mogelijkheid voorzien voor haar klanten. Onder onderneming verstaan we: verenigingen en iedere natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft. Ook verenigingen, vrije en intellectuele beroepen vallen dus onder het begrip ‘onderneming’.

Overheidsdiensten moeten de verplichting naleven voor de activiteiten die buiten hun wettelijke taak van algemeen belang behoren. Denk bijvoorbeeld aan een gemeente die een zwembad uitbaat, een bibliotheek of een cultureel centrum. Ook zij moeten in dat geval een elektronische betaalmethode voorzien.

Belangrijk: de regel is enkel van toepassing in een B2C-relatie (tussen ondernemer en consument) en dus niet in een B2B-relatie (tussen ondernemingen).

Wat is een geschikt elektronisch betaalmiddel?

Er bestaan uiteraard verschillende soorten elektronische betaalmiddelen, denk bijvoorbeeld aan een betaalterminal met debet- en/of kredietkaart, toepassingen voor smartphones (Payconiq, Applepay…) of de mogelijkheid om via overschrijving te betalen.

Je mag zelf kiezen welk elektronisch betaalmiddel je ter beschikking stelt. Belangrijke kanttekening: je moet wel rekening houden dat het een betaalmiddel moet zijn dat voldoende toegankelijk is.

Hoewel ‘elektronisch betalen’ dus een ruim begrip is, volstaan maaltijdcheques, ecocheques, consumptiecheques, cryptomunten of virale munten bijvoorbeeld niet als elektronisch betaalmiddel. Als je klant bijvoorbeeld met maaltijdcheques kan betalen, dan zal je toch nog een ander elektronisch betaalmiddel moeten voorzien dat toegankelijker is.

Kan je weigeren dat klanten met cash betalen?

Nee. De verplichting om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen aan consumenten, betekent niet dat een onderneming voortaan betalingen in cash mag weigeren. Betalingen in muntstukken en bankbiljetten in euro blijven nog steeds op elk moment een betaalmogelijkheid voor de consument.

Belangrijk: de antiwitwaswet van 2017 die bepaalt dat geen enkele betaling of schenking in cash mag worden verricht of ontvangen voor meer dan 3.000,00 euro blijft gelden.

Wat als je geen elektronisch betaalmiddel voorziet?

Als je als ondernemer de nieuwe verplichtingen niet naleeft en dus geen elektronisch betaalmiddel ter beschikking stelt van je klanten, dan riskeer je een strafrechtelijke geldboete.

De geldboete bedraagt:

  • minimum 26 euro tot maximum 10.000 euro (maal de opdeciemen);
  • ofwel 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar voorgaand aan het opleggen van de geldboete waarover gegevens beschikbaar zijn die toelaten om de jaaromzet vast te stellen, als dit een hoger bedrag is dan het maximum hierboven.

 

Bron: Liantis

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.